242 - Đường Ngô Gia Tự - Phường Tiền An - TP Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh

0983 793 559